[ad_1] BUSOT DEPORTE

El pasado jueves tuvo lugar la Gala de Clausura de las Escuelas Deportivas Municipales de invierno, y de las temporadas de nuestros deportistas. El acto, llenó hasta la bandera el salón de actos, y se homenajeó a todos nuestros jóvenes deportistas, a nuestros mayores jóvenes deportistas de la Gimnasia de Tercera Edad y a los jugadores del Club Busot de Fútbol Sala. También disfrutamos con un espectacular baile moderno en directo, conocimos un poco más a fondo a nuestros deportistas más universales, y el Mago Álvaro amenizó la velada con un espectáculo de magia infantil en el que levitaron mesas. Una Gala deportiva saludable y llena de Busot Deporte.
Con Julio, comienzan las Escuelas de verano, la Natación, Aquafitness, Spinning…los torneos de Pádel, Fútbol Sala, Petanca y Ping Pong, que junto con el III Campus Multideporte de Busot completan una oferta deportiva de lo más suculenta.
El deporte en Busot no para!!!

#Busotesdeporte

BUSOT ESPORT

Dijous passat va tindre lloc la Gala de Clausura de les Escoles Esportives Municipals d’hivern, i de les temporades dels nostres esportistes. L’acte, va omplir fins a la bandera la sala d’actes, i es va homenatjar a tots els nostres joves esportistes, als nostres majors joves esportistes de la Gimnàstica de Tercera Edat i als jugadors del Club Busot de Futbol Sala. També gaudim amb un espectacular ball modern en directe, vam conéixer una mica més a fons als nostres esportistes més universals, i el Mag Álvaro va amenitzar la vetlada amb un espectacle de màgia infantil en el qual van levitar taules. Una Gala esportiva saludable i plena de Busot Esport.
Amb Juliol, comencen les Escoles d’estiu, la Natació, Aquafitness, Ciclisme de sala…els tornejos de Pàdel, Futbol Sala, Petanca i Ping Pong, que juntament amb el III Campus Multideporte de Busot completen una oferta esportiva d’allò més suculenta.
L’esport a Busot no te fi!!!

BUSOT SPORTS

Last Thursday, the Closing Ceremony of the Winter Municipal Sports Schools and the seasons of our athletes took place. The act, was filled to the flag, the hall, and a tribute to all our young athletes, our elder athletes of the Gymnastics of Senior Citizens and the players of the Busot Club Futsal. We also enjoyed a spectacular modern live dance, we met a little more thoroughly and our most universal athletes, and Ágalo Álvaro enlivened the evening with a children’s magic show in which the tables were levitated. A healthy sport gala and full of sports busot. With July, the Summer Schools, Swimming, Aquafitness, Spinning begin … Paddle, Futsal, Petanque and Ping Pong tournaments, together with the III Multisport Campus of Busot complete a very succulent sports offer. The sport in busot does not stop !!!
[ad_2]
Ver en facebook